20 Tháng Năm 2024
Tin, bài mới

Kế hoạch tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về sắp xếp khu phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành, Thông tin cần biết | Người đăng: Dương Thị Hồng Hà | Ngày đăng: 01/04/2024 | Số lần xem: 355
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết