09 Tháng Hai 2023
Thông tin cần biết
Image: Báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023
Image: Điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Thông tin cần biết, Phổ biến pháp luật

Image: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Image: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018
Image: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Image: Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình tín dụng cho vay đối với học sinh. sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Chế độ chính sách

Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và văn bản số 2466/HD-NHCS ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Image: Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Image: Triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Image: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội  Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn Quận 10
Chế độ chính sách

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động đế trả lưong ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Ngày 10 tháng 7 năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn và triển khai trên địa bàn những nội dung cho vay cụ thể như sau:

Image: Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa
Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết