09 Tháng Hai 2023
Thông tin tuyển dụng
Image: Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức năm 2022 (Quận 10)
Image: Kế hoạch tuyển dụng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 10 năm 2022
Image: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022
Image: Thông báo về việc tổ chức ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Image: Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Image: Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 và nộp phí thi tuyển công chức
Image: Thông báo tuyển dụng nhân sự phục vụ cho hoạt động của ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương

Để đảm bảo cho công tác phục vụ Tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo an ninh trật tự cho nhiệm vụ tiếp theo trên địa bàn chợ Nguyễn Tri Phương, Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương cần tuyển nhân viên vị trí như sau:

Image: Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

Thực hiện Thông báo số 52/TB-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ nhu cầu của cơ quan, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo như sau:

Thực hiện Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ nhu cầu của cơ quan, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo như sau:

Liên kết

Tranh cổ động