16 Tháng Giêng 2021
Hoạt động phường
Image: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức đi bộ đồng hành “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức đi bộ đồng hành “Vì người nghèo” nhằm huy động sự quan tâm của mọi tổ chức, cá nhân gây Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021.

Image: Phường 9 tổng kết công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình năm 2020

Chiều ngày 10/12/2020 tại trung tâm học tập cộng đồng Phường 9, Ban Dân số - KHHGĐ Phường tổ chức hội nghị hưởng ứng tháng hành quốc gia về dân số, ngày dân số Việt Nam  26/12 và tổng kết công tác dân số năm 2020.

Image: Phường 8 tổ chức phiên tòa giả định

Vào ngày 29/11 tại trường Tiểu học Trần Văn Kiểu. Hội đồng Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh Phường 8 tổ chức lớp phổ biến kiến thức Quốc phòng - An ninh cho công dân nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Image: Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc Phường 5 năm 2020

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Ngày 15/11/2020, tại hẻm 125 Nguyễn Tiểu La, P5, Q10. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 5 tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống.

Image: Phường 4 Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Nhằm khẳng định những thành tựu to lớn và đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4 qua các thời kỳ và các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4 đã có nhiều đóng góp tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối