30 Tháng Chín 2023
Thông tin đấu thầu
Image: Thông báo về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá thanh lý xe ô tô

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về phê duyệt giảm giá tài sản để tổ chức đấu giá lại thanh lý tài sản là 02 xe ô tô như sau:

Image: Thông báo về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá thanh lý xe ô tô

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về phê duyệt giá khởi điểm thanh lý 02 xe ô tô.

Image: Về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Công an quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh biết để đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Image: Thông báo về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản  vi phạm hành chính bị tịch thu
Image: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tạo lập cơ sở dữ liệu
Image: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị Trung tâm điều hành – giai đoạn 1
Liên kết

Tranh cổ động