25 Tháng Bảy 2024
Ấm thực
Image: KemPop

Địa chỉ: 282A/16 Nguyễn Tri Phương, phường 4 quận 10
Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
Giá:
20.000đ - 50.000đ

Image: Bánh mì Hội An

Địa chỉ: 335 Hòa Hảo, phường 4 quận 10
Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00 | 15:00 - 22:30
Giá: 15.000đ - 20.000đ

Image: Trà sữa Ban Mai

Địa chỉ: 362 Nguyễn Tri Phương, phường 4 quận 10
Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
Giá:
15.000đ - 20.000đ

Image: Phở Hùng

Địa chỉ: 288 Nguyễn Tri Phương, phường 4 quận 10
Giờ mở cửa: 06:00 - 12:00 | 13:00 - 23:00
Giá: 30.000đ - 55.000đ

Image: Chè Thái Ý Phương

Địa chỉ: 380 Nguyễn Tri Phương, phường 4 quận 10
Giờ mở cửa: 10:00 - 01:30
Giá: 18.000đ - 33.000đ

Chuyên mục

Liên kết