13 Tháng Sáu 2024

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tuyên truyền



Tuyên truyền, cổ động chính trị

Địa điểm tham quan

Image: Nhà Truyền thống Quận 10

Nhà Truyền thống quận 10 nằm trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, địa chỉ: 875 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15 Quận 10. Công trình được khánh thành vào ngày 02/9/1998, là công trình chào mừng “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh 300 năm”.

Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú