25 Tháng Bảy 2024

Thông tin đấu thầu
Image: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp và triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc điện tử trên máy tính và thiết bị thông minh, ký số điện tử
Image: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2020 – 2025” và chương trình Chuyển đổi số Quận 10
Image: Thông báo về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá thanh lý xe ô tô

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về phê duyệt giảm giá tài sản để tổ chức đấu giá lại thanh lý tài sản là 02 xe ô tô như sau:

Image: Thông báo về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá thanh lý xe ô tô

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về phê duyệt giá khởi điểm thanh lý 02 xe ô tô.

Image: Về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Công an quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh biết để đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết