20 Tháng Năm 2024
Tin, bài mới

Về tuyên truyền Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin cần biết | Người đăng: Dương Thị Hồng Hà | Ngày đăng: 01/04/2024 | Số lần xem: 363

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 787/KH-CTK ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Kế hoạch Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CCTK ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thống kê Quận 10 về việc Ban hành Kế hoạch Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Chi cục Thống kê Quận 10 tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trong 02 ngày (ngày 26 - 27.3.2024) tại phòng họp số 1 - Ủy ban nhân dân Quận 10. Hội nghị tập huấn có sự tham dự của Giám sát viên cấp Thành phố, lãnh đạo Chi cục Thống kê, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 14 Phường, Cán bộ Thống kê Ủy ban nhân dân 14 Phường cùng 45 Điều tra viên trực tiếp thu thập thông tin tại hộ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu, triển khai kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại thời điểm 0 giờ ngày 01.4.2024 với nhiều nội dung như: Thông tin về các thành viên hộ; Xác định nhân khẩu thực tế thường trú; Thông tin về di cư; Nhà ở và điều kiện sống của hộ. Điểm mới trong đợt điều tra dân số và nhà ở lần này là có điều tra đối với hộ nước ngoài. Phiếu điều tra với hộ người nước ngoài là phiếu riêng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Các điều tra viên, giám sát viên được giới thiệu về các loại phiếu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ghi phiếu điều tra điện tử (CAPI), sử dụng trang web tác nghiệp điều tra, ... . Báo cáo viên lớp học đã đưa ra nhiều bài tập tình huống; câu hỏi thảo luận, trao đổi với các đại biểu nhằm giải quyết các vướng mắc có thể phát sinh trong thực tế.

Theo đó, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đồng thời cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp quận 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú của hộ là 0 giờ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 20/4/2024.

 Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết