30 Tháng Mười Một 2022
Tin, bài mới

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 27/09/2022 | Số lần xem: 178

Ngày 27/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. 

Đồng chí Đào Anh Tuấn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Văn Phú - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; đồng chí Thái Cao Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức chính trị xã hội quận, cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã đến tham dự.

Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên Đào Anh Tuấn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh đã thông tin nội dung chuyên đề về Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Theo đó, các điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức Đảng, đảng viên không muốn vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Quán triệt những nội dung cơ bản, cụ thể và quan trọng, cấp thiết giúp các đồng chí cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cán bộ chuyên trách nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, qua đó vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

TT
 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết