31 Tháng Năm 2023
Tin, bài mới

Đại hội Đảng viên Chi bộ Thanh tra lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 10/05/2022 | Số lần xem: 727

Ngày 10/5/2022, Chi bộ Thanh tra Quận 10 tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Huy Chiến - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận đã đến tham dự.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Thanh tra quận đã lãnh đạo tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành  mạnh; Chủ động, tích cực phát huy hiệu quả công tác tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân quận trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; Thực hiện 09 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, vượt 02 cuộc so với chỉ tiêu Nghị quyết đạt 120%. Phạm vi thanh tra mở rộng trên các lĩnh vực như: Xây dựng cơ bản, công tác quản lý thu chi tài chính khối trường học, Ủy ban nhân dân phường, cơ quan, đơn vị sự nghiệp có thu, thanh tra trách nhiệm công vụ… Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý các sai phạm, đã kiến nghị xử lý thu hồi cho ngân sách tổng số tiền là 1.530.975.000 đồng, kiểm điểm xử lý 06 tập thể và 19 cá nhân có sai phạm. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, đã tiếp 114 lượt người, tham mưu giải quyết được 110/114 đơn, đạt 96,5% (04 đơn tồn còn trong thời hạn và đang thụ lý giải quyết) do Ủy ban nhân dân quận giao, trong đó có 51 đơn khiếu nại, 36 đơn tố cáo và 27 đơn phản ánh, kiến nghị. Tiến hành 06 cuộc thanh tra hành chính đối với 07 đơn vị về trách nhiệm đối với thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức: Tổ chức cho chi bộ nghe triển khai Nghị quyết, học tập, quán triệt Chỉ thị của Đảng, cụ thể quán triệt việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận số 11-KL/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái trong cán bộ đảng viên, kết quả 100% cán bộ đảng viên chi bộ giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức cách mạng. Thực hiện 06 cuộc kiểm tra, 06 cuộc giám sát đảng viên về các nội dung đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra thẻ Đảng…

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, chi bộ Thanh tra quận tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác thanh tra, mỗi năm tùy theo đặc điểm, tình hình sẽ triển khai từ 05 đến 06 cuộc thanh tra, chủ động bám sát theo yêu cầu của lãnh đạo quận và ngành thanh tra cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận. Tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ, lãnh đạo việc tuyển dụng, bổ sung nhân sự có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay của ngành và thay thế, bổ sung cán bộ khi có yêu cầu chuyển đổi. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng lối sống lành mạnh, xây dựng bản lĩnh vững vàng trong công tác. Tăng cường biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên thông qua đánh giá kết quả công việc, kiểm tra giám sát, đánh giá những nội dung mà mỗi cán bộ, đảng viên đã đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác, kết hợp đánh giá, bình xét hàng năm…

Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ Thanh tra quận gồm 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Khang được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Thanh tra quận và đồng chí Nguyễn Lam Hương giữ chức Phó Bí thư chi bộ Thanh tra quận, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

TT

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết