06 Tháng Năm 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư Pháp; Chứng thực
2 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh doanh khí
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh doanh khí
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh doanh khí
6 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
7 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội;Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục phổ thông;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Thanh tra huyện; Giải quyết khiếu nại
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra huyện; Giải quyết khiếu nại
14 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Xuất Bản, In và Phát hành
15 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Trẻ em
16 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
18 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
19 Đăng ký khi hợp tác xã tách Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
20 Đăng ký khi hợp tác xã chia Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
21 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
22 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Tiếp công dân
23 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
24 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện; Bồi thường nhà nước
Trang 8 / 8Trang đầu   Trang trước   3  4  5  6  7  [8]  Trang kế   Trang cuối