06 Tháng Năm 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
4 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
5 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
8 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế; Lưu thông hàng hóa trong nước
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
11 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Hộ tịch
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
13 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
15 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Bảo trợ xã hội
16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
19 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
20 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
21 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc; Chứng thực
22 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
23 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
24 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
25 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư Pháp; Chứng thực
Trang 7 / 8Trang đầu   Trang trước   2  3  4  5  6  [7]  8  Trang kế   Trang cuối