06 Tháng Năm 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục phổ thông;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục Thường xuyên
4 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục Tiểu học
5 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
6 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
10 Đăng ký thành lập hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
11 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
13 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Người có công
14 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện; Bồi thường nhà nước
15 Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
16 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
17 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; Thuế
18 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 . Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
22 Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
23 Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
24 Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Đường bộ
25 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Người có công
Trang 5 / 8Trang đầu   Trang trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  Trang kế   Trang cuối