30 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tư pháp; Hộ tịch
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
4 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
8 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
9 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
10 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp;Tổ chức hành nghề công chứng;Cơ quan đại diện có thẩm quyền; Chứng thực
11 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc; Chứng thực
12 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Tư Pháp; Chứng thực
15 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư Pháp; Chứng thực
16 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư Pháp; Chứng thực
17 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh doanh khí
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh doanh khí
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh doanh khí
21 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
22 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước
23 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục trung học
24 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục trung học
25 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục tiểu học
Trang 5 / 7Trang đầu   Trang trước   1  2  3  4  [5]  6  7  Trang kế   Trang cuối