30 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức - Biên chế
2 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Sở Tài nguyên và Môi trường - TP.HCM; Tài nguyên nước
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Ủy ban nhân dân quận, huyện (trường hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh); An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
7 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
8 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
9 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
11 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đất đai
12 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
13 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Đất đai
14 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ; Thi đua - khen thưởng
15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
18 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
19 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
20 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
22 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
23 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
24 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế; Lưu thông hàng hóa trong nước
25 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục nghề nghiệp
Trang 4 / 7Trang đầu   Trang trước   1  2  3  [4]  5  6  7  Trang kế   Trang cuối