06 Tháng Năm 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
2 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
3 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
4 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
5 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa - Thông tin; Văn hóa cơ sở
16 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn hóa cơ sở
17 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn hóa cơ sở
18 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin; Lữ hành
19 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn hóa cơ sở
20 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
21 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.; Trẻ em
22 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tiền lương
23 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
24 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
25 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
Trang 4 / 8Trang đầu   Trang trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  Trang kế   Trang cuối