06 Tháng Năm 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
2 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
3 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội;Cơ sở giáo dục phổ thông;Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; Người có công
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Gia đình
5 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
6 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
7 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
8 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Gia đình
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
10 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
11 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
12 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Y tế;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
13 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
14 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
15 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
16 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
17 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
18 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ; Tổ chức - Biên chế
19 Thủ tục hội tự giải thể Phòng Nội vụ; Tổ chức phi chính phủ
20 Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
21 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
22 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
23 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
24 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
25 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
Trang 3 / 8Trang đầu   Trang trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  Trang kế   Trang cuối