06 Tháng Năm 2021
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Văn phòng đăng ký đất đai; Đăng ký biện pháp bảo đảm
2 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
4 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
5 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Bảo trợ xã hội
6 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư Pháp; Hộ tịch
7 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Bảo trợ xã hội
8 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin; Gia đình
9 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
10 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
11 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
12 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.(643) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
13 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
14 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
15 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
16 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
17 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Người có công
18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Bộ Quốc phòng;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Y tế;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
19 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Bộ Công an;Bộ Quốc phòng;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
20 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
21 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
22 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Sở Xây dựng;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Hạ tầng kỹ thuật
23 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Nội vụ;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Các cơ quan, tổ chức liên quan; Người có công
24 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
25 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Đất đai
Trang 2 / 8Trang đầu   Trang trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  Trang kế   Trang cuối