25 Tháng Sáu 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
2 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
3 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn