25 Tháng Sáu 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
2 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
3 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ