25 Tháng Sáu 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
2 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
3 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
4 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
5 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
6 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Người có công
7 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Bộ Quốc phòng;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Y tế;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
8 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Bộ Công an;Bộ Quốc phòng;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
9 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
10 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
11 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Nội vụ;Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Các cơ quan, tổ chức liên quan; Người có công
12 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội;Cơ sở giáo dục phổ thông;Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập; Người có công
13 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Y tế;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
15 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
16 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Người có công
17 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Người có công
18 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.;Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Người có công
19 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Người có công
20 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Lao động thương binh và xã hội; Người có công