25 Tháng Sáu 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã