30 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục phổ thông;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn bằng, chứng chỉ
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục phổ thông;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn bằng, chứng chỉ