30 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Cơ sở giáo dục;Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;Sở Giáo dục và Đào tạo;Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân