30 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
2 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Giáo dục mầm non
3 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
4 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp Huyện;Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
5 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
6 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập Ủy ban nhân dân quận, huyện; Giáo dục mầm non
7 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non
8 Thủ tục Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giáo dục mầm non
9 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non