30 Tháng Chín 2023
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế; Lưu thông hàng hóa trong nước
8 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước
9 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Lưu thông hàng hóa trong nước