20 Tháng Năm 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Từ 1/6/2023: Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp cả bản điện tử

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Cải cách hành chính, Đề án số 06, Chuyển đổi số | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 05/06/2023 | Số lần xem: 1324

Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 8/3/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/6/2023.

Theo đó, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

In Đánh dấu và chia sẻ