20 Tháng Năm 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trên địa bàn Quận 10 năm 2022

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 21/04/2022 | Số lần xem: 1435
In Đánh dấu và chia sẻ