02 Tháng Tư 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Về triển khai tổng vệ sinh nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương; kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022)

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 06/04/2022 | Số lần xem: 393
In Đánh dấu và chia sẻ