13 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 10 năm 2021

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 08/04/2021 | Số lần xem: 2373
In Đánh dấu và chia sẻ