31 Tháng Năm 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo công nhận bổ sung mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính đang áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 và Ủy ban nhân dân 15 Phường năm 2020

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 02/02/2021 | Số lần xem: 882
In Đánh dấu và chia sẻ