14 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoach tổ chức thực hiện tổng vệ sinh phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 02/02/2021 | Số lần xem: 1576
In Đánh dấu và chia sẻ