20 Tháng Năm 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định Kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các Tổ công tác giúp việc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Xây dựng tuyến Tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/12/2020 | Số lần xem: 1997
In Đánh dấu và chia sẻ