31 Tháng Năm 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Về triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành, Covid-19 | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/12/2020 | Số lần xem: 1398
In Đánh dấu và chia sẻ