30 Tháng Chín 2023
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10

Ông Lê Quang Phúc

Trưởng Công an Quận - Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận

Năm sinh: 1973

Chuyên môn nghiệp vụ:

  • Thạc sĩ Luật
  • Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân công.

Trực tiếp phụ trách lực lượng Công an Quận 10. Thường trực Ban chỉ huy thống nhất Quận. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Quận vững mạnh.

Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý cư trú của nhân dân và người nước ngoài ở địa phương.

Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các biện pháp thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật của công dân; Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố.

Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân Quận, Công an thành phố; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 10 trước Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân thành phố.

Phụ trách, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 10.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết