16 Tháng Giêng 2021
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10
Image: Ông Vũ Anh Khoa

Ông Vũ Anh Khoa

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Image: Ông Nguyễn Huy Chiến

Ông Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Image: Ông Bùi Thế Hải

Ông Bùi Thế Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Image: Bà Nguyễn Thị Thu Nga

Bà Nguyễn Thị Thu Nga

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Liên kết