20 Tháng Năm 2024
Thông tin quy hoạch

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 10

Chuyên mục: Quy hoạch sử dụng đất | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 29/05/2023 | Số lần xem: 1600
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết