20 Tháng Năm 2024
Thông tin quy hoạch

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 10

Chuyên mục: Quy hoạch sử dụng đất | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 19/05/2022 | Số lần xem: 5158
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết