30 Tháng Mười Một 2022
Thông tin quy hoạch

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 10

Chuyên mục: Quy hoạch sử dụng đất | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 04/04/2022 | Số lần xem: 1230
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết