20 Tháng Năm 2024
Thông tin quy hoạch

Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm sử dụng túi ni lông, phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Quận 10 năm 2020

Chuyên mục: Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/11/2020 | Số lần xem: 5477
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết