16 Tháng Tư 2024
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 10

Ông Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Năm sinh: 1980

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về công tác Quản lý - Phát triển kinh tế; Tài chính - ngân sách; Quản lý công sản; Cải cách hành chính.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực :

 • - Thuế - thu ngân sách nhà nước;
 • - Thương mại (kể cả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại), dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác);
 • - Khoa học, công nghệ, năng lượng;
 • - Kinh tế tập thể, tư nhân;
 • - Công tác xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Quận 10; theo dõi tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của Quận theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng;
 • - Phụ trách lập và quản lý quy hoạch phát triển ngành kinh tế. Tổ chức xây dựng và phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; theo dõi phối hợp kiểm tra hoạt động các loại doanh nghiệp trên địa bàn Quận.
 • - Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị doanh nghiệp.
 • - Quản lý Nhà nước và kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Kinh tế trên địa bàn Quận.

c) Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân công thực hiện:

 • - Ký các văn bản hành chính, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.
 • - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 54, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 trên lĩnh vực Kinh tế;
 • - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do đoàn kiểm tra liên ngành sau đăng ký kinh doanh; các đoàn, tổ kiểm tra chuyên ngành thuộc khối kinh tế tham mưu xử lý;
 • - Khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ủy quyền hoặc phân quyền, được quyền chủ trì và điều hành các cuộc họp giải quyết các vấn đề về hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 • - Giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế trên địa bàn.

d) Trực tiếp phụ trách các chương trình: Chương trình Hội nhập Kinh tế quốc tế; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; Chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; Chương trình phát triển thương mại điện tử; Chương trình tạo nguồn hàng thiết yếu và bình ổn thị trường, chương trình tiết kiệm điện.

e) Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh; Trưởng Ban Biên tập website của Ủy ban nhân dân Quận.

f) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, các Ban quản lý Chợ thuộc Quận 10.
Trực tiếp lãnh đạo đoàn kiểm tra liên ngành sau đăng ký kinh doanh; các đoàn, tổ kiểm tra chuyên ngành khác thuộc khối kinh tế.

g) Phối hợp với các Sở Ban Ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ngành dọc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn Quận: Chi Cục Thống kê Quận, Chi cục Thuế Quận, Kho bạc Nhà nước Quận, Đội Quản lý thị trường số 10, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10.

h) Chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 về việc ủy quyền cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết