02 Tháng Tư 2023
Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tạo lập cơ sở dữ liệu

Chuyên mục: Thông tin đấu thầu | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/12/2020 | Số lần xem: 2059

Số TBMT

20200709309-00

Chủ đầu tư

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Tên gói thầu

Tạo lập cơ sở dữ liệu

Giá gói thầu

7.791.198.989 VND

Giá dự toán

7.791.198.989 VND

Thời điểm hoàn thành

11/11/2020 08:33

Thời điểm đăng tải

04/07/2020 08:32

 

Tên nhà thầu

Liên danh Công ty CP Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ – Công ty CP Đầu tư Đức Nghiệp(0106019307 - Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Hành chính ADDJ,0104973765 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC NGHIỆP)

Số ĐKKD

0106019307

Giá dự thầu (VND)

7.272.936.646 VND

Tỷ lệ giảm giá (%)

-

Điểm kỹ thuật

-

Giá đánh giá

-

Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)

7.272.936.646 VND

Giá trúng thầu

7.272.936.646 VND

Thời gian thực hiện hợp đồng

210 ngày

Lý do chọn nhà thầu

Nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện của E-HSMT. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động