16 Tháng Tư 2024
Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị Trung tâm điều hành – giai đoạn 1

Chuyên mục: Thông tin đấu thầu | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/12/2020 | Số lần xem: 3252

Số TBMT

20200658490-00

Chủ đầu tư

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Tên gói thầu

Mua sắm thiết bị Trung tâm điều hành – giai đoạn 1

Giá gói thầu

3.186.518.122 VND

Giá dự toán

3.186.518.122 VND

Thời điểm hoàn thành

07/07/2020 12:03

Thời điểm đăng tải

19/06/2020 16:34

 

Tên nhà thầu

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

Số ĐKKD

0100109106

Giá dự thầu (VND)

3.054.025.788 VND

Tỷ lệ giảm giá (%)

-

Điểm kỹ thuật

Giá đánh giá

3.054.025.788 VND

Giá dự thầu sau giảm giá (không tính các khoản tạm tính và dự phòng nếu có) (VND)

3.054.025.788 VND

Giá trúng thầu

3.054.025.788 VND

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 tháng

 

 

Lý do chọn nhà thầu

Nhà thầu đáp ứng tất cả yêu cầu của E-HSMT

 

 

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động