Cập nhật: 15:11 - 03/11/2017
Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 1 kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy chuyên đề các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp, giải pháp, quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý và củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở thực hiện tốt Phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ”. Trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) Quận 1 đã tham mưu cho lãnh đạo UBND Quận 1, Quận 10 ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác PCCC chuyên đề các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Công an quận, Phòng Kinh tế quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, UBND Phường nơi tiến hành kiểm tra, Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 1 và cán bộ phụ trách công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 198 trường học và cơ sở giáo dục (Quận 1: 114 cơ sở, Quận 10: 84 cơ sở).

Bước đầu kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận, nhìn chung các trường học và cơ sở giáo dục đều chấp hành tốt các quy định về PCCC như: có hồ sơ quản lý theo dõi về công tác PCCC, có trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy xách tay, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động), hàng tháng có duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và ghi nhận bằng biên bản,…

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: việc cập nhật hồ sơ quản lý về PCCC chưa đầy đủ, việc bảo dưỡng phương tiện chữa cháy tại một số trường học chưa được thực hiện, cửa thoát nạn chưa được mở theo hướng thoát nạn, chưa trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở theo quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an về Quy định trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC cơ sở, lực lượng PC&CC chuyên ngành…

Nội dung kiểm tra trong chuyên đề này, tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như: Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở trong việc tổ chức và duy trì công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng hoạt động, cách bố trí, lắp đặt các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ được trang bị tại cơ sở theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công An; Việc đảm bảo các điều kiện về an toàn thoát nạn như: số lượng, tình trạng của các lối thoát nạn, khả năng hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn, điều kiện an toàn của buồng thang, cầu thang, hành lang thoát nạn; Việc thực hiện các biện pháp ngăn cháy, chống cháy lan, thông gió và chống tụ khói theo quy định; Việc xây dựng, củng cố và ứng trực của lực lượng PCCC cơ sở; Việc trang bị trang phục chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công An; Việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ (cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm).

Kết thúc việc kiểm tra chuyên đề này, Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 1 sẽ tập hợp báo cáo kết quả trình UBND Quận 1, Quận 10 thực trạng công tác PCCC tại các trường học, cơ sở giáo dục và đề ra các giải pháp an toàn PCCC đối với trường học và cơ sở giáo dục. Qua đó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn PCCC đối với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

Lê Minh Tuấn - Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 1