Cập nhật: 10:35 - 15/06/2017
Kế hoạch sử dụng đất Quận 10 năm 2017

Kế hoạch sử dụng đất Quận 10 năm 2017. Gồm có:

  1. Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
  2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp
  3. Bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017
  4. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017