Cập nhật: 13:10 - 03/04/2017
Thông báo mời thầu - gói thầu cung cấp thiết bị trường học - dự án Xây dựng mới trường tiểu học Điện Biên

 

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10  

Xây dựng mới trường Tiểu học Điện Biên

Cung cấp thiết bị trường học "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170400481 - 00. Thời điểm đăng tải: 03/04/2017 10:23"

07-17725346

04/04/2017
60