Cập nhật: 09:31 - 10/08/2016
Kế hoạch sử dụng đất Quận 10 năm 2016

Kế hoạch sử dụng đất Quận 10 năm 2016. Gồm có:

  1. Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất quận 10 năm 2016
  2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận 10 năm 2016
  3. Bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất các phường quận 10