Cập nhật: 09:51 - 25/05/2016
Các quy định của Luật Nhà ở trong quản lý, sử dụng căn hộ chung cư

Căn cứ Khoản 11, Điều 6 của Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ”.

Do đó đối với các căn hộ cao ốc, chung cư xây dựng với mục đích để ở Ủy ban nhân dân Quận 10 không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trừ trường hợp nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại.

Phòng Kinh tế quận 10