Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy quận 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10

Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy quận 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Kiến trúc sư, Thạc sỹ kỹ thuật, Cao cấp chính trị

Chi tiết...
Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Bùi Thế Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 10

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Cử nhân xã hội học; cử nhân chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội.

Chi tiết...
Cơ cấu tổ chức

Các cơ quan hành chính cấp huyện ở quận 10 gồm có Uỷ ban nhân dân quận 10 có 9 thành viên (gồm 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 5 uỷ viên) và 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 của Chính phủ (gồm có Văn phòng Uỷ ban nhân dân, phòng Nội vụ, phòng Kinh tế, Thanh tra, phòng Quản lý đô thị, phòng Tư pháp, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Y tế, phòng Tài chính – Kế hoạch). Về cấp xã có 15 Uỷ ban nhân dân phường theo số thứ tự từ 1 – 15 được sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý, điều hành đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể khái quát cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân quận 10 bằng sơ đồ sau:

Chi tiết...
 
In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt