Quý khách đang xem: Trang chính > Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động

Khai mạc Liên hoan ca múa nhạc truyền thống cách mạng Quận 10 - lần thứ 25

Ngày 11/4/2017, Ban Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc truyền thống cách mạng Quận 10 - lần thứ 25 đã tổ chức lễ khai mạc Liên hoan tại Nhà Văn hóa Phường 1, Quận 10. Liên hoan được diễn ra trong thời gian 3 ngày 11/4, 12/4 và 13/4 lần lượt tại các địa điểm: Nhà Văn hóa Phường 1, Nhà Văn hóa Phường 5 và công viên văn hóa Lê Thị Riêng, với 21 đơn vị tham gia. Các đơn vị đã đăng ký dự thi 85 tiết mục. Có 4 đơn vị dàn dựng 4 chương trình có chủ đề và 10 nhóm nhạc.

Liên hoan ca múa nhạc truyền thống cách mạng Quận 10 được tổ chức với sự phối hợp của các đơn vị: Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn lao động, Quận Đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 10 nhằm tạo sân chơi cho các tập thể, cá nhân yêu thích dòng âm nhạc truyền thống cách mạng, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại quận; góp phần giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào với những đổi mới của đất nước; đồng thời cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Nghị qyết 33-NQ/TW hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và kế hoạch 46-KH/QU ngày 8/9/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về Đổi mới phương thức hoạt động văn hóa, thông tin chính trị, cổ động tuyên truyền giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10; chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Chương trình báo cáo phát giải sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10 - địa chỉ 240 đường 3/2, Phường 12, Quận 10 vào lúc 19 giờ ngày 20/4/2017.

TẤN ĐẠT


Các Thông tin hoạt động khác