Quý khách đang xem: Trang chính > Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động

Quận 10 tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Ngày 11/4/2017, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Đến dự có đồng chí Ngô Thị Hoàng Cát - Phó Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng thành phố; đồng chí Trần Xuân Điền - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 10; đồng chí Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10, đồng chí Huỳnh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban Xây dựng Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể quận, 15 phường và Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu cùng tham dự hội nghị.

Năm 2016, với khẩu hiệu “Đổi mới - Hiệu quả và phát triển”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2016 tại Quận 10 được sự hưởng ứng tích cực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phong trào thi đua yêu nước được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng đơn vị, đi đôi với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; công tác xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng năm 2016 tại quận. Đặc biệt, trong năm 2016 Quận 10 đã đẩy mạnh các chương trình công tác: Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện cải cách hành chính, triển khai dịch vụ hành chính công mức độ 3; công tác phổ cập giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị; xây dựng gia đình văn hóa, người tốt việc tốt và xây dựng các thiết chế văn hóa... Nhiều phong trào hành động cách mạng được triển khai thực hiện sôi nổi tại các khu dân cư mang lại hiệu quả tích cực, phát huy dân chủ, vai trò tự quản cộng đồng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Trần Xuân Điền - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao bảng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016 cho các tập thể

Qua thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được khen thưởng cấp cao; trong đó, 1 tập thể và 3 cá nhân được hen thưởng cấp Nhà nước; 119 tập thể và 142 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố; 513 tập thể và 1.955 cá nhân được khen thưởng cấp Quận. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã trang trọng tổ chức trao Quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua năm 2016 cho Nhân dân và cán bộ Phường 15 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu cụm thi đua Quận 10 và 47 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệuTập thể Lao động xuất sắc. Ủy ban nhân dân Quận cũng đã khen thưởng 3 tập thể đạt tành tích xuất sắc dẫn đầu các cụm khối thi đua năm 2016 là: Viện Kiểm sát nhân dân Quận 10; Đoàn Thnah niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 10 và Hội Liên hiệp thanh niên Quận 10; đồng thời khen thưởng 17 tập thể có thành tích trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao bảng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016 cho các đơn vị

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Quận 10 đã phát động phong trào thi đua năm 2017 và các phong trào chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại năm 2017 thật sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận năm 2017. Hưởng ứng lời phát động của đồng chí Nguyễn Đức Trọng, đồng chí Phạm Hồng Hải - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 10 đại diện  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Quận 10 sẽ có thêm nhiều giải pháp, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự n toàn xã hội, an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện trật tự - mỹ quan đô thị tại quận; góp phần xây dựng Quận10 giàu đẹp văn minh và nghĩa tình.

Đồng chí Huỳnh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận trao bảng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2016 cho các đơn vị

Tấn Đạt


Các Thông tin hoạt động khác